جستجوی آزمایشات

C.ANCA(IF)
C.S.F Culture & sensitivity:
C.S.F Direct Smear
C1q
C3
C3
C4
C4
C4d IF
C4d IHC
CA 15-3
CA 19-9
CA 72-4
CA125
CA125 IHC
CA19-9 IHC
Cadmium
Cadmium Urine 24H
Cadmium Urine random
Calcitonin
Calcitonin IHC
Calcium
Calcium
Calponin IHC
calprotectin (stool)
Calreticulin PCR
Calretinin IHC
Candida DNA PCR
Carbamazepin (Tegretol)
Carcinoembryonic Antigen (CEA)
CardiacTroponin I (cTnI)
Casts
Cat Scratch Screen
Cathepsin D IHC
CBC(index)
CD 10
CD 25
CD 50
CD 55 Poly gate
CD 55 RBC gate
CD 59
CD 59 Poly gate
CD 59 RBC gate
CD TDT
CD X2 IHC
CD10 IHC
CD103
CD103
CD105 IHC
CD11(a) Lymph
CD117
CD117 IHC
CD11b
CD11c
CD13
CD138
CD138 IHC
CD14
CD15
CD15 IHC
CD15 Lymph
CD16
CD18
CD18 Lymph
CD18 Poly+Mono
CD19
CD19 IHC
CD1a IHC
CD2
CD20
CD20 IHC
CD21
CD22
CD22 IHC
CD23
CD23 IHC
CD27
CD3
CD3 IHC
CD30 IHC
CD31 IHC
CD33
CD34
CD34 IHC
CD38
CD38 IHC
CD4
CD4
CD4 IHC
CD41
cd42b
CD43 IHC
CD45
CD45 Ro IHC
CD5
CD5 IHC
CD55
CD56
CD56 IHC
CD61
CD64
CD68 IHC
CD7
CD7 IHC
CD79 a IHC
CD79a
CD8
CD8
CD8 IHC
CD9
CD99 IHC
CEA IHC
Celiac diseases Panel
Cell block
Cell Free DNA(NIPT)
Cell Free Vial
Cellcept (Mycophenolic acid)
Cellular Immunity Screen
Cerb B2(Her2/neu) IHC
Ceruloplasmin
C-FNA
C-FNA of the lymph node
C-FNA of the Thyroid
CH50
Chicken droppings
Chilli
Chinolin yellow
Chlamydia & Neisseria DNA PCR(CT/NG)
Chlamydia Abs (IgG)
Chlamydia Abs (IgM)
Chloramine T-HSA
CHOL/HDL ratio
Cholesterol
Cholestrol
Cholinesterase
Cholor (Stool)
Chormium Urine
chromium
Chromogranin A
Chromogranin A IHC
Circulating Immune Complexes (CIC)
Cish
Citaloprom Level
CK IHC
CK19 IHC
CK20 IHC
CK5/6(Cytokertatin5/6) IHC
CK7 IHC
CKHMW IHC
Clobazam Level
Clonazepam Level
Clostridium difficile PCR qualitative
Clostridium difficile toxin A & B
CMV IHC
CMV (IgG Avidity)
CMV Ab (IgG)
CMV Abs (IgM)
CMV DNA PCR
CMV DNA Quantitative
Cocaine
Cochenille red
Cold Agglutination Test
Collagen
Collagen 4 IHC
Collophpnium(Abietic acid)
Colony Cont:
Color
Color
Color
Color
Color
Color & Appearance
color/Appearance
Complement Component (C1q) IF
Complement Component (C3c) IF
Complement Component (C4c) IF
Complement Screen Panel
Complet Blood Count
Congored color
Connective tissue diseases Panel
Consistancy
Consulting (IHC)
Consulting (IHC)
Consulting (لام)
Consulting (مشاوره کليه)
Coombs Wright
Coronaviruses DNA PCR
Corrected Retic Count
Cortisol 10 AM
Cortisol 12 AM
Cortisol 2 pm
cortisol 20 min
cortisol 40 min
Cortisol 5PM
Cortisol 8AM
Cortisol after 24 hr
Cortisol after 4 hr
Cortisol Dexamethasone Suppression
Cortisole (12 hrs)
Corylus avellana (Hazelnut)
cosyntropinstimuliting test
Cotton treated
Cotton untreated
Covid-19 RNA PCR
C-Peptide
CPK-MB
Crataegus spp (Hawthorn)
Createine Phosphokinase (CPK)
Creatine Disorders Panel
Creatine Disorders Panel
Creatinine
Creatinine
Creatinine Clearance
Cryofibrinogen
Cryogloboulins
Cryptosporidium
Cryptosporidium (Stool)
Crystal
CSF (IgG/Alb)
CSF (Index)
CSF 2ME
CSF ACE
CSF Albumin
CSF Analysis
CSF CPK
CSF Electrophoresis
CSF IgG
Csf index
CSF Lactate
CSF RBC
CSF VDRL
CSF WBC
CSF Wright
CTGF
Culture
Culture
Culture
Culture (Phoenix)
Cupressus semp (Cypress)
CUT
CUT FB
Cyclin D1 IHC
Cyclosporin (2 hrs)
Cyclosporine
Cyclosporine(Bone Marrow Transplant)
Cyclosporine(Heart-Lung Block)
Cyclosporine(Kidney Transplant)
Cyclosporine(Liver Transplant)
Cyclosporine(Lung Transplant)
Cyclosporine(Pancreas Transplant)
CYFRA21-1
Cyst fluid analys
Cystatin C
Cystine
Cystine(Serum)
Cytokines Screen
Cytokines Screen
Cytology Breast
Cytology CSF
Cytology Fluid
Cytology Pericardium
Cytology Periuneom
Cytology Plura
Cytology synovial fluid