دریافت نتایج آزمایش های ارسال شده

 
 

خبری خوش و مهم:
درود بر شما همکار گرامی

نظر به اجرای برنامه های دقیق مدیریت کیفیت و وثوق کامل نسبت به جوابهای آزمایشات ارسالی و برای آرامش خاطر شما عزیزان ، از امروز مورخ 1400/05/16 تمامی آزمایشات ارسال شده از آزمایشگاه شما از طرف نوبل بیمه شده ند ، این افتخار را مدیون همراهی شما عزیزان به عنوان یک خانواده بزرگ در کنار هم ، هستیم